Keystone logo

6 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa tân tiến Y khoa toàn diện Y khoa năng lượng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Y khoa tân tiến
  • Y khoa toàn diện
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa tân tiến Y khoa toàn diện Y khoa năng lượng

Sinh viên học y học năng lượng có thể học khoa học và nghệ thuật sử dụng năng lượng của cơ thể để chữa bệnh. Các lớp học cũng có thể trình bày các kỹ thuật thực hành cũng như thực hành có thể ảnh hưởng đến các hệ thống của cơ thể.