Keystone logo

76 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Thuốc thú y Y khoa thú y 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Thuốc thú y
  • Y khoa thú y
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (76)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Thuốc thú y Y khoa thú y

Các lớp học thú y rất phù hợp cho những người muốn chăm sóc động vật bị bệnh khỏe mạnh trở lại. Kỷ luật này có thể dẫn đến việc làm trong sở thú, trang trại hoặc phòng khám. Học sinh thường bắt đầu với sinh học và hóa học trước khi chuyển sang các khóa học cụ thể hơn về chương trình, chẳng hạn như dược lý và bệnh học.