Keystone logo

11 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa thể dục thể thao Y khoa thể thao 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Y khoa thể dục thể thao
  • Y khoa thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (11)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa thể dục thể thao Y khoa thể thao

Trong chương trình y học thể thao, sinh viên có thể tìm hiểu thêm về cách cơ thể di chuyển, chấn thương thể thao thông thường, y học thể dục và khoa học thể thao. Ví dụ về các chủ đề nghiên cứu có thể bao gồm y học sự kiện, phục hồi chức năng, phòng ngừa chấn thương, chấn thương cột sống và sinh lý học tập thể dục.