Keystone logo

25 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa cấp cứu Y tá 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Y khoa cấp cứu
  • Y tá
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (25)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa cấp cứu Y tá

Là một sinh viên của nhân viên y tế, sinh viên có thể tìm hiểu về cấu trúc và chức năng của cơ thể con người để họ có thể thực hiện các hành động cứu sinh dưới áp lực. Kiến thức về cách điều trị cơ thể con người có thể có giá trị đối với những sinh viên quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, chẳng hạn như y tá hoặc trợ lý bác sĩ.